Hoppa till innehåll

Borgå stad frågar stadens invånare om synpunkter på konceptutkastet till Kokon idrottscentrum

Borgå stad kartlägger på många sätt Borgåbornas och andra intressentgruppers synpunkter på konceptutkastet till Kokon idrottscentrum. De som är intresserade av att utveckla Kokon kan i september och oktober ta del av konceptet och ge respons och utvecklingsförslag. Den breda växelverkan syftar till att få information till underlag för fortsatt utveckling och stöd för besluten. […]

Rikligt med E.coli-bakterier i vattnet i stadsparkens fontän

Uppdatering 16.7.2021: Analysresultaten för vattenprovet från fontänen i stadsparken i centrum av Borgå blev färdiga 15.7. I det vattenprov som miljöhälsovården tog uppmättes en stor mängd fekala E.coli-bakterier (> 200 MPN/ 100 ml) och enterokocker (> 200 kbe/ 100 ml).

Staden utför underhållsåtgärder på fontänens vattensystem. Staden utreder också i samarbete med miljöhälsovården vattnets kvalitet samt hur fontänen kan tas i bruk igen utan risk för sanitär olägenhet.