Hoppa till innehåll

Kategori: Uncategorized

Bläddra efter kategori

Drunkningsolycka i Borgå simhall – social- och krisjouren erbjuder hjälp och stöd

Ett minderårigt barn drunknade, trots återupplivningsförsök, i Borgå simhall torsdagen den 5 november. Barnet deltog i en eftermiddagsklubbs verksamhet. – Ett djupt deltagande i de anhörigas sorg. Nyheten är chockande och sorglig, och den berör säkert djupt alla Borgåbor, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. Simhallen stängdes efter olyckan och Östra Nylands social- och krisjour erbjöd hjälp […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 13.10.2020

Basstationer för mobiltelefonnät till Vårberga Stadsutvecklingsnämnden godkände två undantagstillstånd att bygga en hög länkmast och en byggnad för en basstation för mobiltelefonnätet i Vårberga. Den ena basstationen byggs cirka 100 meter ostnordost från Humlavägens och Rönnvägens korsning och den andra 90 meter nordväst från Vårbergavägens och Sampovägens korsning.  Övriga ärenden Även de övriga nämndbesluten överensstämde […]