Hoppa till innehåll

Medborgarinstitutet erbjuder över 500 olika möjligheter att utveckla sig själv

Medborgarinstitutets kursprogram har publicerats på stadens webbplats och det tryckta kursprogrammet har delats ut till hemmen. Anmälningen till medborgarinstitutets kurser börjar onsdagen den 19 augusti klockan 10.

Medborgarinstitutets kursprogram har publicerats på stadens webbplats och det tryckta kursprogrammet har delats ut till hemmen. Anmälningen till medborgarinstitutets kurser börjar onsdagen den 19 augusti klockan 10.

Verksamheten inledes, coronasituationen följs

Kurs- och gruppverksamheten inleds normalt, och kursutbudet är nästan oförändrat. Coronasituationen följs dock noggrant.

– Det maximala antalet kursdeltagare har minskats en aning så att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Säkerhetsanvisningarna finns synligt på de olika kursställena, och det finns också handdesinfektionsmedel. Du får delta i kursen endast om du är frisk, och vi påminner alla om att hålla säkerhetsavstånd, att tvätta händerna genast du kommer till kursen samt att alltid hosta och nysa i armvecket, säger medborgarinstitutets rektor Pertti Jääskä.

– Vi önskar att genom att följa dessa anvisningar kan vi ge närundervisning som vanligt. Om detta inte är möjligt kan en del av kurserna skötas som distansundervisning. Kursavgiften för kurser som inte kan skötas på distans returneras helt eller delvis, fortsätter Jääskä.

Nallar och glasblåsning som nyhet

Medborgarinstitutet erbjuder över 500 olika kurser för invånarna i Borgå stad och Askola kommun.

– Kursutbudet innehåller bland annat yoga och nybörjarkurser i språk, vilka alltid är populära. Nya kurser är bland annat Rakas nalle, glasblåsning, japanska och 8 nätkurser (till exempel motionskursen Virkisty verkossa). Vi uppmuntrar alla att bläddra i kursprogrammet och att utveckla sig själva. På kurserna får du kunskaper, färdigheter och sociala kontakter, vilka alla utvecklar oss och ger välbefinnande på många nivåer, uppmuntrar Jääskä.

Vi erbjuder också många dagskurser för seniorer, föräldrar som är hemma och skiftarbetare.

Anmälningen börjar den 19 augusti

Anmälningen till medborgarinstitutets kurser börjar onsdagen den 19 augusti klockan 10.

Kursprogram och anmälning: www.borga.fi/medborgarinstitutet
Du kan också anmäla dig per telefon: 040 489 9677, 040 837 3701 eller 019 520 2660.

Medborgarinstitutets kurser kostar 41–65 euro/år.

Ytterligare uppgifter:

Pertti Jääskä, tfn 040 532 0699, pertti.jaaska@borga.fi