Hoppa till innehåll

Miljöhälsovården 12.1 – 19.2.2023

Tillsynsveterinärens beslut § 1/2022 (14.6.2022)

Anmälning om offentlig delgivning. Borgå stads tillsynsveterinär har fattat följande beslut, där parten i ärendet inte kunnat delgivas beslutet på andra sätt.

Part: Ilmari Ekonen

Beslut: § 1/2022 (14.6.2022)

Denna anmälning har publicerats på Borgå stads webbplats 12.1.2023. Parten anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att anmälan om delgivning publicerats.
Besluten finns under publiceringstiden 12.1 – 19.2.2023 till påseende vid Borgå stads miljöhälsovård på adressen Teknikbågen 1, 06100 Borgå.

Bifogat till beslutet finns en besvärsanvisning. Besvärstiden för beslutet går ut 19.2.2023.

Tilläggsinformation ger tillsynsveterinär Petronella Jansson, tel. 0400 692931, valvontaelainlaakari@porvoo.fi

Borgå stad, miljöhälsovården

Anslagen                      12.1 – 19.2.2023