Gå till innehåll

Miljövården 15.6. – 22.7.2022

Miljövården 15.6. – 22.7.2022

Kungörelse om beslut

Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

Sökande
Borgå stad, kommunteknik

Kungörelse

Tjänsteinnehavarbeslut

Anslagen    15.6. – 22.7.2022