Gå till innehåll

Miljövården 17.6 – 25.7.2022

Miljövården 17.6 – 25.7.2022

Kungörelse om beslut

Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

Sökande
Tirmo Skärgårdscentrum Ab

Kungörelse

Tjänsteinnehavarbeslut

Anslagen    17.6 – 25.7.2022