Hoppa till innehåll

Miljövårdens kungörelse om delgivning av beslut 20.5.2024

Dnr 1067/11.01.03/2024

Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar:

Sökande

Neste Oyj, Production / Porvoo and Naantali, Raffinaderivägen 36, 06850 Kullo FO-nummer 1852302–9

Ärende

Borgå stads miljöskyddschef har meddelat beslut nr 9/2024 (dagboknummer 1067/11.01.03/2024) den 17 maj 2024 i enlighet med 122 § i miljöskyddslagen (527/2014), för bestämmelser om lagring och krossning av sprängstenar på fastighet 638–440–11–56 vid Sköldviksvägen.  Beslutet avser lagring och krossning av sprängstenar som ska utföras mellan 1.6.2024 -31.5.2027.

Anslagen 20.5.-26.6.2024