Hoppa till innehåll

Miljövårdens kungörelse om delgivning av beslut 19.6.2024

Dnr 1697/11.01.03/2024

Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar:

Sökande
E.M. Pekkinen Oy

Ärende
Miljövården i Borgå stad/miljövårdsinspektör har med sitt beslut 18.6.2024 nr 19/2024 (diarienummer 1697/2024) med stöd av 122 § i miljöskyddslagen (527/2014) meddelat E.M. Pekkinen Ab föreskrifter som gäller pålning på adressen Nestevägen (Nyby korsning). Beslutet gäller arbete under tiden 15.7.2024-30.11.2024.

Anslagen 19.6.-26.7.2024