Hoppa till innehåll

Miljövårdens kungörelse om delgivning av beslut 19.6.2024

Dnr 1591/11.01.03/2024

Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar:

Sökande

Neste Abp

Ärende

Miljövården i Borgå stad/miljövårdsinspektör har med beslut 18.6.2024 nr 18/2024 (diarienummer 1591/2024) med stöd av 122 § i miljöskyddslagen (527/2014) meddelat Neste Abp föreskrifter som gäller pikhuggnings- och spont-ningsarbeten på adressen Sköldviks hamn. Beslutet gäller reparation av kajen 3.7.-30.10.2024.

Anslagen 19.6–26.7.2024