Hoppa till innehåll

MKB-beskrivningen om Fingrid Oyj:s kraftledningsprojekt på 400 kilovolt (Hausjärvi-Sibbo) 

Fingrid Oyj har lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) till
Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-central). Projektet gäller ett
kraftledningsprojekt på 400 kilovolt från Puujaa i Hausjärvi till Anttila elstation på
gränsen mellan Sibbo och Borgå.

Kungörelsen och MKB-beskrivningen till påseende

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om MKB-beskrivningen ovan genom
en offentlig kungörelse. MKB-beskrivningen och kungörelsen är framlagda till
påseende 13.6.2024–12.8.2024:

Anslagen 13.6.–12.8.2024