Hoppa till innehåll

Nämnden behandlar ett förslag om skejthall för unga

Den nya livskraftsnämnden behandlar vid sitt möte den 14 februari ett förslag om en skejthall för unga. Förslaget är att nämnden beslutar att grunda en skejthall som en del av ungdomstjänsterna. Hyres- och driftskostnaderna skulle täckas med medel ur budgeten 2023 för sektorn för livskraft. Kostnaderna för verksamheten 2024 skulle beaktas som en del av budgetberedningen.

Porvoon kaupungin tunnus.

I den planerade hallen skulle skejtare, scooteråkare och BMX-cyklister utöva sina grenar. Grundidén med skejtboardåkning är att röra sig med skejtboarden och göra olika tricks med den. Scooteråkning eller tricksparkcykling är en extremsport där man gör tricks med en för sporten avsedd sparkcykel som har två hjul och BMX-cyklar.

Fastigheten som planeras bli skejthall finns på Smedjevägen 6 i Östermalm. Den totala ytan för skejthallen är 610 m2 och den består av två separata utrymmen. Avståndet från Borgå torg till hallen är under 3 km och med den lokala bussen nr 1 kommer man till ett kort promenadavstånd från hallen.

Verksamheten skulle ordnas av en skejtförening

Om nämnden godkänner förslaget, skulle den dagliga verksamheten i skejthallen skötas av den registrerade skejtföreningen Asfaltti-ihottuma ry från Borgå. Ungdomstjänsterna och föreningen skulle ingå ett samarbetsavtal i vilket verksamheten och ansvarsområdena fastställs noggrannare.
– Det är fint om vi kan stöda föreningens verksamhetsförutsättningar i Borgå. Staden måste inte ordna all verksamhet själv. Med hallen skulle vi stöda barns, ungas och familjers möjligheter att utöva hobbyer på egen hand, konstaterar chef för ungdomstjänster Nina Jorkama.
– Vi planerar också att tillsammans med föreningen ordna ett möte i februari-mars, där vi presenterar projektet och hör ungas och familjers önskemål till exempel om åldersgränser, turer för olika grenar samt andra tankar och önskemål, säger Nina Jorkama.

Staden skulle ansvara för hyra och kostnader

Staden skulle ansvara för hyran och andra kostnader för hallen. Hyrestiden är 10 år.
– De årliga kostnaderna, som förutom hyran omfattar bland annat el, städning och avfallshantering, är enligt den bästa uppskattningen för tillfället ungefär 100 000 euro på årsnivå. Särskilt energikostnaderna gör det svårt att fastställa en exakt kostnadsnivå, konstaterar kultur- och fritidsdirektör Anders Lindholm-Ahlefelt.

I lokalerna byggs ramper och konstruktioner som är lämpliga för syftet med anslag som reserverats i investeringsplanen. Preliminära ritningar och planer har gjorts av Concrete proof Oy, som har genomfört över 30 projekt med skejtparker i landet.
De egentliga formerna och ramperna byggs av en aktör som väljs via konkurrensutsättning.

Om livskraftsnämnden godkänner förslaget ingås ett hyresavtal som börjar så snart som möjligt och byggandet av formerna i skejthallen inleds genast när det är möjligt. Den egentliga verksamheten inleds senast hösten 2023.