Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande beslut 2.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Skolskjutsar som ordnas som beställningstrafik till förskolor och grundskolor – val av leverantör

Nämnden för växande och lärande beslutade välja Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy till leverantör av skolskjutsar som ordnas som beställningstrafik till förskolor och grundskolor under avtalsperioden 12.6.2023–11.6.2024. Upphandlingens värde under avtalsperioden, inklusive optionstiden (12.6.2024 – 11.6.2025), uppskattas till cirka 3 000 000 euro.

Föremål för upphandlingen är skolskjutsar för de elever i Borgå stads förskoleundervisning och grundläggande utbildning vilka inte kan använda kollektivtrafikens bussar för sina skolresor. Tjänsten som upphandlas omfattar planering av rutter och tidtabeller, informering om tidtabeller med nödvändiga uppdateringar bland annat till vårdnadshavare, och de egentliga skolskjutsarna inklusive transport av elevernas hjälpmedel.

Gemensamma principer och kriterier för den grundläggande utbildningens timresurs

Nämnden för växande och lärande godkände gemensamma riktlinjer för fördelningen av resurser för undervisningen i grundskolorna läsåret 2023–2024 att verkställas av utbildningssektionerna

Utgångspunkten för anslagen för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i budgeten 2023 har varit att bevara den nuvarande nivån på undervisningstimmar i skolorna och på resurserna för skolgångshandledare. Vid fördelningen av resurser måste man ändå förbereda sig för eventuella ändringar i verksamheten till följd av förberedande undervisning och elevernas ökande stödbehov.

Övriga ärenden

Bildningsnämnden beslutade enligt föredragningslistan.