Hoppa till innehåll

Närings-, trafik – och miljöcentralen 16.5 – 24.6.2024

UUDELY/7359/2024

Sanering av förorenad mark

Ärende
Beslutet till Borgå stad beslut gäller sanering av förorenad mark på fastigheterna 638-484-3-53, 638-23-9903-1 (skiftena 4 och 5), 638-485-1-12 (skiftet 14), 638- 23-373-2 och i ett outbrutet område 638-484-3-56 M601. Området som ska rengöras ligger i det gamla stationsområdet och bangården väster om Borgå å, Borgå.

Anslagen    16.5 – 24.6.2024