Gå till innehåll

Närings-, trafik- och miljöcentralen 17.6.-18.7.2022

Närings-, trafik- och miljöcentralen 17.6.-18.7.2022

UUDELY/14516/2021

Ärende
NTM-centralen i Nyland har gett den 17.6.2022 ett beslut i enlighet med 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall. Ärendets diarie­nummer är UUDELY/14516/2021.

Sökande
Rudus Oy

Anslagen 17.6.-18.7.2022