Hoppa till innehåll

Närings-, trafik- och miljöcentralen 3.2 – 12.3.2023

UUDELY/1783/2023

Offentlig delgivning

Ärende
En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet mes 2 kap. 6 § i vattenlagen.

Anslagen                          3.2 – 12.3.2023