Gå till innehåll

Regionförvaltningsverket 15.6. – 22.7.2022

Regionförvaltningsverket 15.6. – 22.7.2022

ESAVI/16678/2022

Beslut enligt miljöskyddslagen

Sökande
PlasticOil Kilpilahti Oy

Ärende

Verksamhet av försöksnatur gällande hantering av plast genom kemisk återvinning

Meddelande

Anslagen    15.6. – 22.7.2022