Gå till innehåll

Regionförvaltningsverket 15.6. – 22.7.2022

Regionförvaltningsverket 15.6. – 22.7.2022

ESAVI/356/2021

Beslut enligt miljöskyddslagen

Sökande
Anders Rosengren ja Annica Ek

Ärende

Ersättning för förlust av förmån som förorsakats av byggande av en grunddamm i Illby å, Borgå. Ett av Högsta förvaltningsdomstolen delvis återförvisat ärende.

Meddelande

Anslagen    15.6. – 22.7.2022