Hoppa till innehåll

Regionförvaltningsverket förlängde restriktionerna gällande lokaler

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har bestämt att med två veckor förlänga de gällande restriktionerna för lokaler.

Regionförvaltningsverket beslutade att besluten om stängning av och restriktioner i vissa idrotts-, rekreations- och fritidslokaler fortsätter gälla till 7 februari. I Borgå gäller beslutet bland annat simhallen, idrottssalar och stadens möteslokaler, i vilka avstängningarna och restriktionerna fortsätter till 7 februari.

Antalet kunder i ungdomslokalerna begränsas från 24 januari

Borgå stads ledningsgrupp beslutade på sitt möte den 21 januari att antalet kunder i ungdomslokalerna begränsas från 24 januari. Beslutet fattades på grund av det svåra coronaläget och gäller tills vidare.

Ungdomslokalerna har öppet men antalet kunder som samtidigt kan vistas i lokalerna begränsas. I Zentra i centrum får samtidigt vistas högst 50 unga, i Nuokka i Vårberga högst 30 unga och i Kertsi i Gammelbacka högst 40 unga. Verksamheten och användningen av vissa lokaler kan begränsas om verksamheten inte kan annars ordnas hälsosäkert. Ungdomslokalerna hyrs inte ut till utomstående och inga offentliga tillställningar ordnas enligt Regionförvaltningsverkets beslut.

– Verksamheten ordnas utomhus i mån av möjlighet. Ungdomstjänsternas digitala tjänster och kanaler används normalt, och vi strävar efter att fortsätta med ungdomsarbetet i skolorna normalt, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.