Hoppa till innehåll
corona -

Restriktioner i användningen av inomhusmotionslokaler och allmänna lokaler också i Borgå fr.o.m. 28.12.2021, offentliga tillställningar förbjuds helt i inomhuslokaler

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) har genom sitt beslut av den 23 december 2021 skärpt restriktioner för sammankomster i Nyland. Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus förbjuds oberoende av deras personantal för tre veckor för tiden 28.12.2021–17.1.2022. Restriktioner kan inte undvikas genom att använda covidintyget.

Dessutom har det för Nyland utfärdats en bestämmelse enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar som begränsar användningen av vissa kundlokaler och allmänna lokaler under tiden 28.12.2021–10.1.2022. Bestämmelsen begränsar användningen av följande lokaler som offentliga och privata aktörer använder för sport-, motions-, nöjes- och rekreationsbruk:

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppmotion, utövande av kontaktgrenar och annan motsvarande idrott eller motion samt gym och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • bassängutrymmen i samband med allmänna bastur samt simhallar samt omklädningsrum i anslutning till dem
  • dansställen och lokaler som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande grupphobbyverksamhet
  • nöjesparker och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna vistelseutrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler inom detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt tillträde till dem.

Lokaler får användas bara för ledd hobbyverksamhet för barn och unga födda år 2004 eller senare samt för genomförande av lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering.

Beslutet gäller inte professionell sport och inte heller verksamhet i privat- eller familjelivet. Restriktioner kan inte undvikas genom att använda covidintyget.

Simhallen och inomhusmotionslokaler kan användas endast av barn och unga för ledd hobbyverksamhet

– Eftersom omikronvarianten är mycket smittsam behöver vi kraftiga restriktionsåtgärder också i Borgå, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Borgå stads ledningsgrupp beslutade vid sitt möte torsdagen den 23 december att Borgå stads inomhusmotionslokaler och simhall under tiden 28.12.2021–10.1.2022 får endast användas för ledd hobbyverksamhet för barn och unga (födda år 2004 och yngre), professionell sport och ordnande av lagstadgade tjänster (t.ex. rehabilitering från FPA). RFV:s beslut gäller också privata aktörer och föreningar.

Musikinstitutet, Konstskolan och medborgainstitutet KoMbi övergår till distansundervisning i vuxenundervisningen ända till 16.1.2022. Detta gäller ändå inte nödvändig närundervisning, såsom undervisning av läs- och skrivkunskaper för invandrare.

Julfreden utlyses på webben

Borgå stad lugnar sig på julaftonen för att fira jul. Det traditionella utlysandet av julfreden sker på stadens YouTube-kanal kl. 16. Länk till sidan finns på adressen www.borga.fi/julfreden

– Jag önskar Borgå stads alla invånare en fridfull och avkopplande jultid. Låt oss fira jul tryggt, säger stadsdirektör Ujula.