Hoppa till innehåll

Seniorboende och tjänster för personer med funktionsnedsättning teman för social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå har möte 4.2.2020. Bland frågorna som behandlas finns den nya boendeformen seniorboende samt hur tjänsterna för personer med funktionsnedsättning i östra Nyland är idag och hur de kunde utvecklas.

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå har möte 4.2.2020. Bland frågorna som behandlas finns den nya boendeformen seniorboende samt hur tjänsterna för personer med funktionsnedsättning i östra Nyland är idag och hur de kunde utvecklas.

Tryggt boende och gemenskap som mål 

Nämnden beslutar bland annat om en del av bostäderna i Äppelbackens servicecenter ska anvisas för så kallat seniorboende. Seniorboende skulle vara ett nytt boendealternativ för äldre personer i Borgå. 

– Med seniorboende avses boendeformer med tillgång till service och lokaler som stöder boendet och skapar gemenskap, berättar Kirsi Oksanen, vikarierande servicedirektör för äldreomsorg och handikappservice. 

Seniorboende är en boendeform som har planerats för seniorer som klarar sig utan utomstående hjälp eller behöver lite hjälp. 

 – Målet är att skapa en trygg, trivsam och tillgänglig bostad nära anhöriga, tjänster och trafikförbindelser. Seniorboendet stöder möjligheterna att klara sig i vardagen, minskar ensamhet och otrygghet samt ökar samhörigheten och delaktigheten, fortsätter Oksanen. 

Sammanlagt sex bostäder, enrummare och tvårummare i Blåsippan vid Äppelbackens servicecenter, lämpar sig för användning som seniorbostäder. Bostäderna skulle anvisas för seniorboende i den takt som de blir lediga. Enligt förslaget skulle valprocessen för boende fastställas under våren 2020. 

Möjligheter till ett tätare samarbete inom tjänster för personer med funktionsnedsättning 

Östra Nylands kommuner utredde på hösten 2019 nuläget inom tjänsterna för personer med funktionsnedsättning samt möjligheterna att intensifiera och utvidga samarbetet. Social- och hälsovårdsnämnden bekantar sig med den färska utredningen på mötet 4.2. 

Projektchef Irja Suhonen berättar att de utvecklingsmål som har valts på basis av utredningen ska skapa regional jämlikhet inom tjänster för personer med funktionsnedsättning. Skillnader mellan kommuner i fråga om tillgång på tjänster, verksamhetspraxis, beviljningskriterier och kvalitet har uppmärksammats i hela landet. 

 –  I vår region behövs mera handledning och rådgivning om tjänster för personer med funktionsnedsättning. Utbildning för personer inom social- och hälsovården och ett intensivare samarbete med anställda inom tjänster för personer med funktionsnedsättning skulle bidra till att förbättra situationen. Konkurrensutsättning av upphandlingar, rådgivning till klienter och kanske också bedömning av ändringsbehov i bostäder och planering av sådana arbeten kunde skötas gemensamt inom regionen, föreslår Suhonen. 

Enhetlig statistik och övervakningspraxis skulle också främja jämlika tjänster. 

Initiativet till en utredning kom från social- och hälsovårdsdirektörerna i östra Nyland, som ville kartlägga nuläget för tjänsterna samt möjligheterna att höja kvaliteten och bromsa kostnadsutvecklingen genom samarbete. I utredningsprojektet startade i september och pågick i fyra månader. I projektet deltog Askola, Lovisa (som producerar tjänster för personer med funktionsnedsättning också i Lappträsk), Borgå och Sibbo. 

Ytterligare information: 

Kirsi Oksanen, vik. servicedirektör (seniorboende)
tfn 040 585 3357
kirsi.oksanen@borga.fi  

Irja Suhonen, projektchef (utredningen om tjänster för personer med funktionsnedsättning) 
tfn 040 185 6073
irja.suhonen@borga.fi

Ann-Sofie Silvennoinen, social- och hälsovårdsdirektör
tfn 040 676 1374
ann-sofie.silvennoinen@borga.fi