Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar upphandling av coronavaccineringstjänst vid sitt möte den 3 mars

Social- och hälsovårdsnämnden fattar ett beslut om upphandling av coronavaccineringstjänst vid sitt extrainsatta möte den 3 mars.

– Tillgången på vaccin under våren är ännu mycket osäker, och vi har inga närmare uppgifter om tidsplaner eller antal doser. Vi försöker genom olika avtalsarrangemang möjliggöra samarbete också med privata aktörer, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Borgå stad har avtal om inhyrning av vaccinerare. Nämnden beslutar nu överföra ett större antal vaccineringar till privata partner, om antalet personer som ska vaccineras i Borgå blir större under våren. Om valet av partner informeras närmare efter nämndens möte. 

– Utöver detta bereder vi också en tredje konkurrensutsättning där vi försöker söka privata partner att vaccinera i samarbete med staden i lokaler som staden anvisar, berättar Silvennoinen.