Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar belöning av personalen

Stadsstyrelsen behandlar den 12 april belöningen av stadens personal för den värdefulla arbetsinsatsen och förbundenheten under coronaåret 2020.

Stadsstyrelsen behandlar den 12 april belöningen av stadens personal för den värdefulla arbetsinsatsen och förbundenheten under coronaåret 2020.

– Förra året var för Borgå stads personal exceptionellt och belastande på grund av coronaepidemin. Sätten att arbeta förändrades och personalen förväntades anpassa sig, vara flexibel och ha färdighet att börja använda nya verktyg i arbetet. Övergång till distansarbete och distansundervisning, arbetet med att förebygga och spåra coronaepidemin, ökat beredskapsbehov och ändring av tjänsterna till distans- och webbtjänster förändrade arbetet på ett sätt som saknar motstycke, berättar personaldirektör Anu Kalliosaari. 

– Som tack för detta föreslår vi att stadens personal belönas med att alla anställda ges en extra ledig dag eller motions- och kultursedlar för ett värde av hundra euro, fortsätter Kalliosaari.

Avsikten är att den extra lediga dagen eller motions- och kultursedlar ges till alla anställda vars anställningsförhållande förra året har varit i kraft minst en månad i en eller flera perioder, och vars anställningsförhållande är i kraft 1.4.2021.

Den lediga dagen kan tas ut senast vid utgången av april månad nästa år på en tidpunkt som man avtalar om med chefen.  Om tidpunkten för den lediga dagen förhandlas med chefen och dagen kan tas ut t.ex. i samband med semester eller någon annan ledighet. I stället för den lediga dagen kan de anställda på sektorerna och i affärsverken välja motions- och kultursedlar för ett värde av 100 euro. Sedlarna bekostas helt av arbetsgivaren.

– Vi önskar att motions- och kultursedlar används lokalt när motions- och kulturevenemang åter står till buds men de kan givetvis också användas som betalningsmedel i hela landet, berättar Kalliosaari.

Vid sidan av de extra motions- och kultursedlarna erbjuds de anställda fortsättningsvis en förmån där arbetstagaren kan köpa motions- och kultursedlar för ett värde av 100 euro genom att själv betala 50 euro.

Belöningspraxis i Räddningsverket i Östra Nyland skiljer sig en aning från belöningspraxis för den övriga personalen på grund av olika arbetstidsarrangemang. Räddningsverkets personal belönas med motions- och kultursedlar.

Staden har cirka 3 600 anställda. Kalkylmässiga kostnader för en extra ledig dag är cirka 650 000 euro. I några arbetsuppgifter syns kostnaden som utebliven arbetsinsats. På många arbetsplatser, såsom i undervisningen, småbarnspedagogiken, vårdarbetet, kostservicen och lokalvården måste man även för en dags frånvaro anställa en utomstående vikarie, och på dessa arbetsplatser medför en extra ledig dag också extra kostnader.