Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 29.11.2021

Program för att främja invandrarnas integration 2022–2024

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. 

Tillsättande av valnämnder (välfärdsområdet 2022)

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja till valnämnderna och valbestyrelsen ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande enligt förslaget.  

Enligt vallagen ska kommunstyrelsen i god tid före valet tillsätta en valnämnd för varje röstningsområde och en eller flera valbestyrelser för förhandsröstning i anstalter.

Yrkeshögskolan Laurea Ab, Vanda–Borgå regiondelegation  

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Hilding Mattsson och bildningsdirektör Sari Gustafsson till regiondelegationen.

Regiondelegationens uppgift är att främja utförandet av den regionala utvecklingsuppgiftern som yrkeshögskolorna har samt samarbetet med näringslivet och det övriga arbetslivet som avses i yrkeshögskolelagen samt med finländska och utländska högskolor och övriga läroanstalter. Regiondelegationen gör sitt förslag till Laureas regionutvecklingsstrategi inom sitt eget verksamhetsområde samt följer att den regionutvecklingsstrategi som styrelsen godkänt verkställs. Regiondelegationen kan också göra andra förslag och initiativ till bolagets styrelse.

Kontorsmöbler och daghems- och skolmöbler

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad ansluter sig till arrangemanget Kontorsmöbler DPS som Hansel Ab har konkurrensutsatt för avtalsperioden 12.11.2021 – 11.11.2025.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad ansluter sig till Hansel Ab:s arrangemang Daghems- och skolmöbler DPS som är under beredning för avtalsperioden 15.12.2021 – 14.12.2025.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.