Gå till innehåll

Stadsutvecklingsnämnden 14.6.2022

Stadsutvecklingsnämnden 14.6.2022

Stadsutvecklingsnämndens vid sammanträdet 14.6.2022 förda protokoll finns framlagt på stadens webbplats 20.6 – 23.7.2022.

Beslut

Anslagen 20.6 – 23.7.2022