Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 23.5.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Principerna för skärgårdsbidrag godkändes

Stadsutvecklingsnämnden godkände bidragsprinciperna för kommunalt skärgårdsbidrag, som träder i kraft 1.6.2023.

Sektorn för stadsutveckling i Borgå stad stöder utveckling och samhörighet i stadens skärgårdsområden genom att bevilja kommunala skärgårdsbidrag. Det här bidraget kan ansökas för förbättring av skärgårdens bestående infrastruktur samt andra projekt som främjar skärgårdens boende, tillgänglighet och konkurrenskraft. Bidraget kan ansökas av privatpersoner, registrerade föreningar och olika arbetsgrupper. Anslag som anvisas skärgårdsområdena i Borgå i form av skärgårdsbidrag är totalt 50 000 euro och bidrag kan beviljas för projekt som genomförs under tiden 1.1.2023–31.5.2024.

Detaljplaneändring av Hopeas kvarter inleds

Nämnden beslutade vid sitt möte godkänna avtalet om inledandet av detaljplaneändringen i området för Hopeas kvarter.

Detaljplanen gäller tomterna 8 och 9 i kvarteret 18 vid Mannerheimgatan. Man utreder nya bostads- och affärsbyggnader i planeringsområdet. Utgångspunkten är att utveckla den tomma fastigheten i centrumet och att förbättra kvaliteten på omgivningen. Målet för markägaren är att bygga på tomterna en helhet med cirka 42 bostäder som består av ett flervåningshus i fem våningar och trähus i två våningar vid Krämaregatan. På innergården planeras också en underjordisk parkeringshall.

Borgå stads mål är att undersöka utvecklingen av Hopeas kvarter som ett lämpligt mångsidigt område för boende i centrum. Dessutom strävar staden efter att stärka placeringen av affärs-, kontors- eller servicelokaler på gatunivå i centrumområdet. Ett betydande mål från stadens sida är att planerna beaktar det byggnadsbestånd på fastigheten som ska bevaras och värden samt utmaningar i anslutning till det.

Nämnden godkände planändringen som möjliggör utbyggnad av Huktis daghem

Stadsutvecklingsnämnden godkände vid sitt möte detaljplaneändringen för Huktis daghem (DP 560). Förslaget till detaljplaneändring och planeringsmaterialet var framlagda tidigare på våren 19.4–3.5.2023.

Planändringen möjliggör en utvidgning av daghemstomten med cirka 1250 m² och en ökning av byggnadsrätten med 1800 m²-vy. Genom planändringen blir det också möjligt för ändringar av trafiken för lämning och avhämtning av elever samt utvidgning av parkeringsområdet.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var likaså i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.