Hoppa till innehåll

Två studerande vid Linnankosken lukio försattes i karantän

En studerande vid Linnankosken lukio konstaterades vara koronasmittad på söndag kväll den 1 november. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

En studerande vid Linnankosken lukio konstaterades vara koronasmittad på söndag kväll den 1 november. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Sammanlagt har cirka 30 personer exponerats för smittan, av dessa är 7 Borgåbor och 2 studerande vid Linnankosken lukio. Hälsovårdsmyndigheterna har varit i kontakt med de Borgåbor som har exponerats och de har försatts i karantän hemma.

Om man inte har kontaktats, så anses inte den studerande eller medlemmen i personalen ha exponerats för smittan. Exponeringen inverkar inte i övrigt på skolans verksamhet. Klasserna fortsätter skolgången enligt läsordningen med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar.

– I skolan har man noggrant följt säkerhetsanvisningarna och använt ansiktsskydd. Det är mycket viktigt att ansiktsskydd används och eftersom de varit i bruk så har inte fler exponerats den här gången. Exponeringen har skett på annat håll än under lektionerna, berättar överläkare Susanna Varilo.

Också två idrottslag på annat håll i Nyland har exponerats för smittan. Hälsovårdsmyndigheterna i deras hemkommuner är i kontakt med de exponerade och de försätts i karantän i hemmet.

– Under den senaste månaden har coronaviruset spridit sig snabbt också i Borgå. Om man har ens lindriga coronasymptom ska man inte gå till skolan eller arbetet, eller delta i idrottshobbyer, andra hobbyer eller evenemang. Symptom på coronavirussmitta är till exempel feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, att förlora lukt- eller smaksinnet, illamående, diarré och avvikande trötthet, understryker social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Färre personer har den senaste tiden sökt sig till coronatest i Borgå. Det här är oroväckande, eftersom det betyder att vi inte kan bryta av smittkedjor. Alla Borgåbor ska följa med sitt mående, och om man får symptom ska man ringa hälsovårdscentralens rådgivningsnummer och gå på coronatest. Det är också väldigt viktigt att vi kommer ihåg att iaktta god handhygien och följa anvisningarna om hostande, säkerhetsavstånd och användning av ansiktsskydd, fortsätter Silvennoinen.

Telefonlinjer för personer med coronasymptom mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30: 040 547 7764 eller 040 481 0344