Hoppa till innehåll

Utkast till detaljplan framlagd 19.6 – 9.8.2024

Gammelbacka, Peipon koulu DP 570

Programmet för deltagande och bedömning, utkastet till detaljplanen och övriga dokument hålls framlagda i enlighet med 30 § i markanvändnings- och byggnadsförordningen 19.6-9.8.2024 i servicekontoret Kompassen, Krämartorget B, gatuplan samt på stadens webbplats https://www.porvoo.fi/sv/boende-och-miljo/planlaggning/detaljplaner/dp-570-gammelbacka-peipon-koulu/. Ett diskussionstillfälle om detaljplaneutkastet är öppet för alla i Gammelbacka allaktivitetshus onsdagen den 26.6 kl. 15.00-18.00.

Intressenterna har möjlighet att framföra sina åsikter om programmen för deltagande och bedömning samt om planutkastet. Eventuella åsikter kan skickas eller lämnas skriftligt till servicekontoret Kompassen, Krämartorget B, gatuplan (PB 23, 06101 Borgå, kirjaamo@porvoo.fi) senast 9.8.2024 kl. 15.00. Märk kuvertet eller meddelandefältet ”DP 570 Gammelbacka, Peipon koulu”

Anslagen 19.6 – 9.8.2024