Byråsekreterare
Svärd , Terhi
Miljöhälsovård
Livsmedelstillsyn
Miljöhälsovårdstillsyn
Kontaktuppgifter
Teknikbågen 1 A 06100 Borgå
040 173 4466
Miljöhälsovårdens kansli

Upp till början