Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoihin 2019

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Samalla kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot muuttuvat.

Jatkossa voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat yhteyttä. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.

Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto ja yhteystiedot ovat 1.1.2019 alkaen:

Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto
sähköposti: ita-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi  
puhelinnumero: 029 566 0175.

Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät osoitteesta www.oikeus.fi.