Talousvesi

Talousvedellä tarkoitetaan vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin. Vesi voidaan toimittaa jakeluverkon kautta, tankeissa, pulloissa tai säiliöissä.

Talousvettä on myös vesi, jota elintarvikealan yrityksessä käytetään elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen.

Talousvetenä ei kuitenkaan pidetä vettä, jota käytetään yksinomaan pyykinpesuun, siivoukseen tai wc- ja peseytymistilassa.

Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Viranomaisvalvonnan tavoitteena on ehkäistä vedestä johtuvia terveyshaittoja sekä turvata veden tekninen ja esteettinen laatu.

Vesilaitos vastaa veden laadusta kiinteistön liitoskohtaan saakka. Kiinteistö vastaa oman putkiston ja vesilaitteiden vaikutuksista veden laatuun.

Epäiletkö veden laatua?

Jos havaitset vesijohtovedessä epätavallisia muutoksia, ota yhteys kiinteistösi isännöitsijään tai vettä toimittavaan laitokseen.

Jos epäilet veden aiheuttavan sairastumista, ota yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon tai virka-ajan ulkopuolella terveyskeskuspäivystykseen sekä vesilaitoksen päivystysnumeroon.