Tapahtumakalenterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Porvoon kaupunki
Raatihuoneenkatu 9
06100 Porvoo
puh. 019 520 211 (Porvoon kaupungin puhelinvaihde)
tietosuojavastaava@porvoo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
markkinointisuunnittelija Tanja Peisala
puh. 040 489 9802
tanja.peisala@porvoo.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenotto tapahtuman ilmoittajaan kun rekisterinpitäjä tarvitsee lisätietoja ilmoitetusta tapahtumasta.

Henkilörekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittajan nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite tallennetaan tapahtumailmoituksen yhteyteen. Tiedot poistuvat järjestelmästä automaattisesti kun tapahtuma vanhenee.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilyvät järjestelmässä kunnes ilmoitettu tapahtuma vanhenee ilmoittajan antamien tietojen perusteella. Tapahtuman vanhentuessa tapahtuman sekä ilmoittajan tiedot poistuvat automaattisesti järjestelmästä. Ilmoittajan tiedot poistuvat järjestelmästä myös siinä tapauksessa, että ilmoittaja pyytää tapahtuman tietojen poistamista tapahtumakalenterista esim. tapahtuman peruuntumisen takia.

Tietojen käsittelijät ja rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja käytetään ilmoittajan suostumuksen perusteella.

Ilmoittajan tietoja käsittelevät Porvoon kaupungin organisaatiossa tapahtumia julkaisevat henkilöt. Tietoja käsiteltäessä ei synny manuaalista aineistoa. Sähköistä rekisteriä käsittelevät ne henkilöt, joilla on siihen henkilökohtainen käyttöoikeus. Rekisterin käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Ilmoittajalla on oikeus osoittaa Porvoon kaupungille tietopyyntö kaupungin ylläpitämiin henkilörekistereihin. Tietopyyntölomakkeen voi tulostaa osoitteesta www.porvoo.fi/tietosuoja. Kaupungin palvelupiste Kompassista voi noutaa paperisen lomakkeen. Lomake tulee palauttaa täytettynä Kompassiin joko henkilökohtaisesti tai sähköpostilla kirjaamo@porvoo.fi. Mainitse pyynnössä Porvoon kaupungin tapahtumakalenterin nimi.

Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen

Ilmoittaja voi pyytää ilmoittamansa tapahtuman poistamista tapahtumakalenterista milloin tahansa. Tapahtuman poistamisella ilmoittajan tiedot poistuvat kalenterista. Tapahtuman ja ilmoittajan tietojen poiston voi pyytää Porvoon kaupungin matkailuneuvonnasta sähköpostitse tourist.office@porvoo.fi tai soittamalla puh. 040 489 9801.