Taustalla Sitran rahoittama kokeilu

Kyläkyyti-kokeilu on osa Sitran rahoittamaa alueellisen liikkumisen palveluiden kehityshanketta, jossa testataan uusia tapoja järjestää liikkumisen palveluita harvaan asutuilla alueilla. Kokeilussa yhdistetään julkisesti tuettuja kyytejä matkan itse maksavien kyyteihin, jolloin liikkuminen ilman omaa autoa on helpompaa jatkossa myös harvaan asutuilla alueilla. Samalla matkojen kustannukset ja päästöt pienenevät.

Kyläkyyti-kokeilu käynnistyy Porvoon lisäksi myös Loviisassa, ja se kestään noin puoli vuotta.

Kyläkyyti Loviisassa

Sitran hanke