Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Näin haet täydentävää toimeentulotukea netissä

Hakemukseen tulee aina liittää viimeisimmät tiliotteet.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea,kun olet ensin hakenut perustoimeentulotukea Kelasta. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, jää odottamaan päätöstäsi.


Perustoimeentulotuen haet Kelasta

KELA:n toimeentulotuen numero on 020 692 207

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki

Olet oikeutettu toimeentulotukeen, kun sinun tai perheesi tulot ja varat eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille. Se on tarkoitettu tilapäiseksi tai muita tuloja ja etuuksia täydentäväksi avuksi.

Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta: perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Kela tekee laskeman sinun tuloista, varoista ja menoista. Laskelmassa tuloja ovat kaikki hakijan tai perheen käytettävissä olevat nettotulot ja varat. Perustoimeentulotukeen vaikuttavat tulot ja varat sekä tukeen oikeuttavat menot on määritelty toimeentulotukilaissa.

Kunta myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Ehkäisevä toimeentulotuki on kunnan myöntämä toimeentulotuen osa, joka liittyy usein sosiaalityöhön. Kunta myöntää sitä päättämiensä perusteiden mukaan edistääkseen sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistäkseen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.