Teatteritaiteen perusopetus

Kansalaisopisto järjestää Porvoossa lasten ja nuorten teatteritaiteen yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta.

Oppilaat tutustuvat sekä teoriassa että käytännössä teatteritaiteen eri osa-alueisiin. Opiskelu rohkaisee ja kehittää ilmaisukykyä ja harjoittaa erilaisia ryhmätyötaitoja.

Opinnot antavat myös valmiuksia hakeutua myöhempiin jatko-opintoihin. Opetuksessa otetaan huomioon monitaiteellisuus ja vuorovaikutus muiden taideaineiden, kuten kuvataiteen, musiikin ja käsitöiden kanssa.

Työtavat  vaihtelevat opettajakeskeisestä ohjauksesta ryhmä-, pari- ja yksilötyöskentelyyn. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden aiemmat kokemukset ilmaisusta ja teatteritaiteesta.

Opinnoissa edetään tasolta toiselle

Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta. Opetussuunnitelman perustana ovat valtakunnalliset taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet.

Taiteen perusopinnot kestävät kaikkiaan 4–8 lukuvuotta. Opinnoissa muodostetaan 4 opintoryhmää. Opiskelija on kussakin ryhmässä kaksi lukuvuotta, jonka jälkeen hän voi siirtyä seuraavalle asteelle.

Opintokokonaisuuksissa 1–4 järjestetään kaksi oppituntia kerran viikossa syys- ja kevätlukukaudella.

Opintokokonaisuuksissa 5–6 opetusta on kaksi oppituntia syyslukukaudella ja kolme oppituntia kevätlukukaudella.

Työpajaopinnot järjestetään syys- ja kevätlukukausien aikana kerran viikossa kolme oppituntia kerrallaan. Teatteritaiteen perusopintojen yleinen oppimäärä on yhteensä 500 tuntia.

Tutustu lisää:

Teatteritaiteen opetussuunnitelma (pdf)