Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjausryhmä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä (HYRY)

  • ohjaa ja johtaa hyvinvointityöryhmien työskentelyä kaupungin strategian mukaisesti
  • määrittelee työryhmien tehtäväkentän ja toimialueet ja tarvittaessa suuntaa työtä
  • kokoaa ja nimeää tarvittavia muita työryhmiä, joille voidaan siirtää hyvinvointityöhön liittyviä valmistelutehtäviä, myös ad hoc -ryhmät (määräaikaisia täsmälliseen tarpeeseen)
  • varmistaa osaltaan, että käytännön toimia edistetään toimialoilla ja kerää tietoa toteumasta
  • ohjaa ja johtaa hyvinvointikertomuksen ja vuosittaisen raportoinnin ja hyvinvointisuunnitelman valmistelua
  • varmistaa mittareiden hyödyntämisen ja yhteensovittamisen osana muuta ohjelmatyöskentelyä, strategiaa ja talousarviota

Kaupunginjohtaja nimeää hyvinvoinnin ohjausryhmän jäsenet. Toimialajohtajat vuorottelevat puheenjohtajina, ja sihteerinä toimii hyvinvointikoordinaattori. Muut jäsenet vahvistetaan elokuussa 2021.