Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjausryhmä

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjausryhmän (hyvinvointiryhmä) tehtävänä on:

  • valmistella asiat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmälle
  • valmistella hyvinvointikertomuksen käyttöönottoa
  • tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista
  • tehdä ehdotukset seurantaindikaattoreiksi
  • koordinoida eri toimialojen ja ulkopuolisten toimijoiden yhteistyötä
  • nimetä kunnan sisäiset hyvinvoinnin teemaryhmät ja koordinoida niiden työtä kaupungin strategian mukaisesti
  • kehittää toimialojen kanssa terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä ja tukea ammatillista hyvinvointiosaamista
  • koordinoida ennakkoarviointia (IVA, Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi)

Hyvinvointiryhmän jäsenet