Siirry sisältöön

Arvonlisäverottomuus

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut ovat pääsääntöisesti arvonlisäverottomia. Yksityinen terveydenhuollon yksikkö tai itsenäinen ammatinharjoittaja saa myydä arvonlisäverottomasti omassa toimiluvassa tai rekisteriotteessa määriteltyjä palveluja.

Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä myös sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti. Yksityiset sosiaalipalvelut ovat arvonlisäverottomia silloin kuin kunta, kuntayhtymä tai valtio maksaa palvelut kokonaan tai osittain (ostopalvelu, palveluseteli).

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palveluntuottaja on laatinut omavalvontasuunnitelman.

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen (esimerkiksi siivouspalvelun) myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan siivouspalvelun lisäksi esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys- ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.