Siirry sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kunnan tehtävä on tarjota kaikille asukkailleen yhtäläiset edellytykset terveeseen elämään. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen kuuluvat kunnan kaikille toimialoille.

Hyvinvoinnin edistäminen

Kuntalaiset huolehtivat omasta ja lähiyhteisönsä hyvinvoinnista ja terveydestä voimavarojensa puitteissa niin pitkään kuin mahdollista. Kunnan asukkaat ovat itse edistämässä hyvinvointia yhteisöissään.

Kunta edistää omalta osaltaan kuntalaisten hyvinvointia. Kunta tarjoaa mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä. Kunnat huolehtivat puhtaasta ja terveellisestä asuinympäristöstä sekä monipuolisista harrastusmahdollisuuksista.

Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin.

Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Kunnat tukevat erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka järjestävät kuntalaisille muun muassa aktiviteetteja ja tapahtumia.

Terveyden edistäminen

Terveyden edistämisellä tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, joka lisää terveyttä ja toimintakykyä sekä vähentää terveysongelmia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja. Se on suunnitelmallista vaikuttamista terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiin, kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Hyvinvointikertomus on työväline ja julkinen asiakirja, joka kytkee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman osaksi kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa. Kertomus nostaa esiin poikkihallinnolliset hyvinvoinnin taustatekijät, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Se auttaa kuntia vastaamaan terveydenhuoltolain velvoitteisiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä (HYRY)

Kaupunginjohtaja nimeää hyvinvoinnin ohjausryhmän jäsenet. Toimialajohtajat vuorottelevat puheenjohtajina, ja sihteerinä toimii hyvinvointikoordinaattori.

Jäsenet valtuustokaudella 2021-2025

 • Sivistysjohtaja Sari Gustafsson, puheenjohtaja
 • vt Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Oksanen
 • Apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz
 • Kuntatekniikkapäällikkö Kari Hällström
 • Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anders Lindholm-Ahlefelt
 • Kehitysjohtaja Charlotta Grönqvist
 • Yhteys- ja viestintäjohtaja Aino-Marja Kontio
 • Sosiaali- ja terveystoimen kehittämisjohtaja Katja Blomberg
 • Tilapalveluiden vt toimitusjohtaja Leila Korhonen
 • Hyvinvointikoordinaattori Petra Bärlund-Hämäläinen, sihteeri

Ohjausryhmän tehtävät

 • ohjaa ja johtaa hyvinvointityöryhmien työskentelyä kaupungin strategian mukaisesti
 • määrittelee työryhmien tehtäväkentän ja toimialueet ja tarvittaessa suuntaa työtä
 • kokoaa ja nimeää tarvittavia muita työryhmiä, joille voidaan siirtää hyvinvointityöhön liittyviä valmistelutehtäviä, myös ad hoc -ryhmät (määräaikaisia täsmälliseen tarpeeseen)
 • varmistaa osaltaan, että käytännön toimia edistetään toimialoilla ja kerää tietoa toteumasta
 • ohjaa ja johtaa hyvinvointikertomuksen ja vuosittaisen raportoinnin ja hyvinvointisuunnitelman valmistelua
 • varmistaa mittareiden hyödyntämisen ja yhteensovittamisen osana muuta ohjelmatyöskentelyä, strategiaa ja talousarviota.

Lisää tietoa

Sari Gustafsson

Sivistysjohtaja

Petra Bärlund-Hämäläinen

Hyvinvointikoordinaattori