Siirry sisältöön

Kotihoito

Voit saada kotihoidon palveluja tilanteessa, jossa kotona asumisesi on vaikeutunut vanhuuden, sairauden, vammaisuuden tai muun syyn takia.

Kotihoito on kotipalvelua ja -sairaanhoitoa sekä muita tukipalveluja, jotka auttavat selviytymään kotona. Kotihoidon palveluihin ei kuitenkaan kuulu siivous ja kauppa-asioissa avustaminen.

Kotihoito auttaa sinua selviytymään omassa kodissasi mahdollisimman pitkään. Samalla ehkäistään ennenaikaista siirtymistä laitoshoitoon. Saat kotihoitoa tarvittaessa ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa.

Sinun ja sinua mahdollisesti hoitavien omaisesi kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma säännöllisestä kotihoidosta, jossa luonasi käydään vähintään kerran viikossa.

Hoito aloitetaan aina määräaikaisena ja sen tarvetta arvioidaan säännöllisesti. 

Toimi näin

Ennen kotihoidon myöntämistä arvioimme asiakkaan palveluiden tarpeet kotikäynnillä. Kun haet ensimmäistä kertaa kotihoitoa, ota yhteyttä palveluneuvonta Ruoriin.

Kotihoidon alueet ja ohjaajat

Porvoon kotihoito on jaettu pohjoiseen ja itäiseen alueeseen. Aluerajat näkyvät alla olevissa kartoissa.

Yhteystiedot

Anne Voutilainen, kotihoidon ohjaaja, pohjoinen kotihoito

Ann-Catrin Tapanainen, kotihoidon ohjaaja, itäinen kotihoito

Kotihoidon yhteydessä toimii resurssipooli sekä yöhoito ja kotiutustiimi.

Maksut ja myöntämisperusteet

Kotihoidon maksu muodostuu tulojen sekä hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitun palvelun määrän mukaisesti. Säännöllisen kotihoidon hinta lasketaan sosiaalihuoltoasetuksen mukaisten tulorajojen ylittävistä osuuksista prosentteina sen mukaan, kuinka usein kotihoidon palveluita käytetään.

Kotihoitoa voidaan myöntää myös palvelusetelillä. Kysy lisää palveluneuvonta Ruorista.

Muista muut tukipalvelut

Kotihoidon lisäksi on tarjolla myös muita tukipalveluja, lisätietoa Apua ja tukea arkeen.

Arjen perustoiminnoissa, kuten siivouksessa tai kauppa-asioissa apua tarvitsevat asiakkaat ohjataan yksityisille palveluntarjoajille.