Siirry sisältöön

Voit hakea kuljetuspalvelua, jos olet ikääntynyt, asut omassa kodissasi ja liikuntakykysi on heikentynyt. Kuljetuspalvelujen myöntämiseksi tulee kaikkien alla mainittujen kriteerien täyttyä:

  • Pienituloisuus, bruttotuloraja yhdeltä henkilöltä on 1400 euroa ja pariskunnilla yhteensä 2270 euroa kuukaudessa.
  • Asut omassa kodissa tai palveluasunnossa poissulkien ne ikääntyneet henkilöt, joille on järjestetty tehostetun palveluasumisen palvelu julkisin varoin.
  • Toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi sinulla on merkittäviä liikkumisen vaikeuksia, joiden vuoksi et pysty käyttämään julkista joukkoliikennettä tai palvelulinjaa ilman vaikeuksia.
  • Perheessäsi ei ole mahdollisuutta oman auton käyttöön.
  • Kuljetuspalvelun avulla voit suoriutua itsenäisesti päivittäisasioinnista, joka liittyy kiinteästi päivittäistavarakauppa-, pankki- ja apteekkimatkoihin.

Puutteet paikallisessa joukkoliikenteessä esimerkiksi julkisen liikenteen aikataulut tai reitit, eivät yksinään ole myöntämisperuste.

Hakemuksessa tulee selvittää bruttotulot, liikuntakyky sekä mahdollisuudet julkisen liikenteen ja oman auton käyttöön. Tarvittaessa hakijaa haastatellaan tai tehdään kotikäynti. Palvelun tarvetta voidaan myös tiedustella kotihoidon hoitohenkilökunnalta.

Kuljetuspalveluna voidaan myöntää kahdeksan yhdensuuntaista asiointimatkaa kuukaudessa Porvoon kaupungin alueella.

Lisätietoja Palveluneuvonta Ruorista.