Siirry sisältöön

Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä tai Kelan erityishoitotukea saavalla on oikeus seitsemän arkipäivän sisällä päästä palvelutarpeen arviointiin.

Palvelutarpeen selvityksessä arvioimme asiakkaan toimintakykyä, sosiaalisia verkostoja, sekä tarpeellisia tukia ja apuvälineitä. Tarve arvioidaan kotikäynnillä.

Palvelutarpeen selvityksen perusteella ohjaamme asiakasta ja avustamme tarvittaessa muun muassa tukien hakemisessa ja apuvälineiden ja palveluiden tilaamisessa.