Siirry sisältöön

Turvapuhelin

Turvapuhelin voidaan myöntää harkinnanvaraisesti pienituloisille vanhuksille.

Yksin asuvan bruttotuloraja on 1 400 € kuukaudessa ja parisuhteessa asuvien henkilöiden bruttotuloraja 2 270 € kuukaudessa.

Miten puhelin toimii?
Hälytysnappia painamalla saa yhteyden hälytyskeskukseen, josta järjestetään tilanteeseen tarvittava apu. Se voi olla ambulanssi, kotihoito tai omainen.

Hinta

Turvapuhelimen kuukausihinta on 22,70 €. Porvoon kaupunki vastaa turvapuhelimen asennuksesta ja huollosta. Asiakkaan maksettavaksi kuuluvat mahdolliset ambulanssikulut ja kotihoidon hälytyskäynnit. Kotihoidon hälytyskäynnit sisältyvät kotihoidon asiakasmaksuun. Jos turvapuhelinasiakkaalla ei ole kotihoitoa, maksaa asiakas hälytyskäynnin hinnan.

Asiakkaan on luovutettava avain palveluneuvonta Ruoriin ennen turvapuhelimen tilaamista. Koodattu avain säilytetään lukollisessa kaapissa.