Siirry sisältöön

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto toimii porvoolaisten ikäihmisten edunvalvojana ja puolestapuhujana kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä. Vanhusneuvosto perustettiin Porvooseen vuonna 1998.

Vanhusneuvoston tehtävät

  • Osallistuu kaupungin toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneelle väestölle ja sen palveluille. Asiat voivat koskea muun muassa hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta, elinympäristöä, asumista, liikkumista tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumista.
  • Edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun,
  • Edistää ikäihmisten näkyvyyttä kaupungin voimavarana ja
  • Edistää toiminnallaan kolmannen sektorin toimintaa ikäihmisten tukemiseksi.

Jäsenet ja toimintasääntö

Kaupunginhallitus valitsee esitetyistä ehdokkaista vanhusneuvostoon 7–9 jäsentä, ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Vanhusneuvostossa on lisäksi kaksi asiantuntijajäsentä kaupungin toimialoilta.

Pöytäkirjat

Vanhusneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Jos kuntalainen haluaa osallistua vanhusneuvoston kokoukseen, mutta ei ole neuvoston jäsen, hän voi sopia osallistumisesta etukäteen puheenjohtajan kanssa.

Tässä säilytetään näkyvillä vain viimeisimmät pöytäkirjat. Voit tiedustella vanhempia pöytäkirjoja vannhusneuvoston sihteeriltä.