Siirry sisältöön

Veteraanipalvelut

Porvoon kaupunki lähettää rintamaveteraaneille päätökset palveluista ja etuuksista automaattisesti vuoden alussa.

Avustus silmälasi- ja silmälääkärikustannuksiin

Porvoossa asuva veteraani saa avustusta silmälaseista ja/tai silmälääkärikustannuksista 200 euroa/vuosi. Kun käyttää yksityisiä silmälääkäripalveluja tulee ensin itse maksaa kustannukset, hakea Kela-korvaukset ja sen jälkeen toimittaa maksuista kopiot Ruoriin.

Hammashoito

Porvoossa asuva veteraani saa avustusta yksityisen hammashoidon kustannuksista 300 euroa/vuosi. Kun käyttää yksityisiä hammaslääkäreitä tulee ensin itse maksaa kustannukset, hakea Kela-korvaukset ja sen jälkeen toimittaa maksuista kopiot Ruoriin.

Porvoon kaupungin hammashoitoloiden palvelut ovat maksuttomia veteraaneille.

Kotipalvelu

Kotipalvelu tai kotihoito voi tarpeen mukaan olla avustamista henkilökohtaisissa toimissa ja/tai kodinhoidollisissa tehtävissä esim. suihkuapua, siivousta tai apua pihatöissä.

Palvelu voidaan myöntää kunnallisena palveluna ja/tai palvelusetelin avulla. Kotiin vietävät palvelut ovat maksuttomia rintamaveteraaneille.

Kuntoutus

Kuntoutusta saa porvoolainen veteraani, jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelu- tai rintamatunnus.
Kuntoutus voi olla joko laitoskuntoutusta tai avokuntoutusta. Nämä ovat maksuttomia rintamaveteraaneille.

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutus toteutetaan Valtiokonttorin hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa. Rintamaveteraanin puoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa samassa kuntoutuslaitoksessa. Kela korvaa matkat halvinta matkustustapaa käyttäen. Laitoskuntoutusta voi hakea rintamaveteraanin puolesta myös omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen ottamalla yhteyttä
Ruoriin.
LINKKI Valtiokonttori – Kuntoutusta antavat yksiköt

Avokuntoutus

Avokuntoutukset toteutetaan palveluseteleillä, jotka toimitetaan päätöksen mukana postitse veteraanille. Avokuntoutus voi olla hierontaa ja fysioterapiaa. Avokuntoutuskertoja myönnetään noin 20 kpl/vuosi.

Kuntoutuksen lisäksi voidaan myöntää jalkahoitoa. Yrittäjästä riippuen kaikkia näitä voidaan toteuttaa myös kotona. Tieto porvoolaisista fysioterapia- ja jalkahoitoyrittäjistä lähetetään veteraanille päätöksen kanssa.

Yrittäjien tiedot ovat katsottavissa myös palse.fi.

Pysäköintitunnus

Porvoolaiset veteraanit voivat hakea maksuttoman veteraanipysäköintitunnuksen palvelupiste Kompassista.

Palauta tunnus palvelupiste Kompassiin, kun oikeus sen käyttämiseen on päättynyt, esimerkiksi kun ajokortin voimassaolo lakkaa.

Taksikortti

Taksimatkat ovat ilmaisia sotaveteraaneille ja tarvittaessa saattaja saa olla mukana maksutta.  
Taksikortti on tarkoitettu vapaa-ajanmatkoihin ja asiointimatkoihin Porvoon ja naapurikuntien alueella. Terveydenhuollon matkoihin tulee käyttää Kela-taksia.

Terveyskeskuspalvelut

Avohoidon terveyskeskus- ja päivystyskäynnit sekä fysioterapiakäynnit ovat veteraaneille ilmaisia. Lääkärintodistus on maksuton silloin, kun kyseessä on kuntoutukseen hakeminen.

Vapaakortti uimahalliin

Porvoon uimahallissa käynnit ovat veteraaneille sekä heidän puolisoilleen ilmaisia. Uimahallikortti noudetaan uimahallilta, Linnankoskenkatu 2-6.
Korttia noudettaessa on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Veteraanijärjestöt Porvoossa

Porvoon rintamaveteraanit ry.

Yhteyshenkilö Matti Leivo, puh. 0400 717 628

Porvoon Seudun Sotaveteraanit ry.

Yhteyshenkilöt Tuomo Kankkunen, puh. 040 503 4095

Borgånejdens Krigsveteraner r.f

Yhteyshenkilö Marie Allen, puh. 040 526 9204

Krigsinvalidernas brödraförbund Borgå avd. r.f.
Sotainvalidien Veljesliiton Porvoon Osasto ry.

Harriet Gustafsson, puh. 019 581 094 maanantaisin klo 9-13