Siirry sisältöön

Lapsiperheiden matalan kynnyksen palvelut

Vauvaperheiden kotipalvelu

Porvoon kaupunki tarjoaa alle 1-vuotiaden lasten perheille 1-5 kertaa kotipalvelua maksuttomasti. Vauvaperheiden kotipalvelu sisältää lastenhoitoa, apua kodinhoitoon sekä tukea ja neuvontaa vanhemmuuteen. Ole yhteydessä perhetyöntekijään puhelimitse tai sähköpostilla.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperhetyön kotipalvelun asiakkaina ovat perheet, joissa on tilapäinen erityisen tuen ja avun tarve johtuen esimerkiksi seuraavista syistä:

 • vanhemman uupumus tai sairaus
 • lapsen sairaus tai vamma
 • monikkoperheet
 • itkuinen vauva, jolla on esimerkiksi koliikki
 • muutokset perheen elämäntilanteissa.

Neuvolan perheohjaus

Perheohjaus on keskusteluapua, tukea, ohjausta ja arjen tilanteiden mallintamista. Tavoitteena on tukea vanhemmuutta, parisuhdetta ja koko perheen hyvinvointia. Neuvolan perhetyö on ennaltaehkäisevää, lyhytkestoista ja luottamuksellista toimintaa. Palvelu on maksutonta.

Perheohjaaja auttaa perhettä löytämään omat voimavarat ja keinot selviytyä erilaisista lapsiperheiden haasteista. Terveydenhoitaja voi ehdottaa perheohjaajan tapaamista. Voit myös itse ottaa yhteyttä esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • kun arki ei syystä tai toisesta suju
 • kun vauvan odotus tai vauva-arki mietityttää
 • kun lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyy kysymyksiä: univaikeudet, päivärytmi, uhmaikä, mustasukkaisuus ym.
 • kun vanhemmuus kaipaa vahvistusta
 • kun pari- ja perhesuhteissa on pulmia
 • kun vanhemmalla on uupumusta.

Kouluikäisten neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia tai -oireilua. Neuropsykiatrinen oireyhtymä -käsitteen alle mahtuu hyvin laaja kirjo erityyppisiä oireita ja niiden ilmenemismuotoja. Tunnetuimpia ovat ADHD, Aspergerin syndrooma sekä Touretten oireyhtymä. Tarjoamme valmennusta esikoulu- ja kouluikäisille porvoolaisille suomenkielisille lapsille sekä nuorille, joilla ei ole asiakkuutta lapsiperheiden sosiaalityössä.

Neuropsykiatrinen valmennus on lyhytkestoinen ja tavoitteellinen työmuoto, mikä toteutuu noin kymmenenä tunnin mittaisena jaksona, riippuen valmennuksessa toteutettavan tehtävän/menetelmän kestosta.

Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa toimintaympäristössä, esimerkiksi kotona, koulussa, päiväkodissa, iltapäiväkerhossa tai harrastuksissa. Eli siellä ja niissä tilanteissa, joissa haasteet esiintyvät. Tapaamisia voidaan järjestää valmennuksen aikana myös muualla, yhteisesti sovitussa paikassa sekä etäyhteydellä.

Valmennusprosessin tavoitteet määritetään yhdessä asiakkaan kanssa ja valmentaja auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa, löytämään potentiaalinsa sekä parhaan mahdollisen toimintakykynsä. Asiakkaan oma sitoutuminen tavoitteisiin on keskeistä.

Valmentajan avulla etsitään yhdessä erilaisten harjoitusten ja menetelmienavulla lapsen ja nuoren omat voimavarat ja potentiaali, joita sitten hyödynnetään arjen eri tilanteissa. Valmentaja antaa palautetta suoriutumisesta ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämisessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi valmennusprosessiin osallistuvat ohjauksellisesti myös lapsen ja nuoren kanssa toimivat aikuiset esim. koti, koulu, iltapäiväkerho. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä enemmän perheen ja lähihenkilöiden rooli korostuu valmennuksessa.

Neuropsykiatriselle valmentajalle, Sarianne Hanttu, ohjaudutaan koulujen oppilasryhmien kautta. Ota siis yhteyttä oman lapsesi koulun terveydenhoitajaan tai kuraattoriin.

Sarianne Hanttu

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA, Neuropsykiatrinen valmentaja