Siirry sisältöön

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö arvioi kanssasi tuen tarvetta. Tukimuotoina neuvonta, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, taloudellinen tuki, tukiperhetoiminta ja tukihenkilötoiminta.

Puhelinneuvonta ma-pe klo 9-15

Kun haluat apua ja toivot, että tilannettasi arvioidaan, voit olla yhteydessä itse tai toisen ammattilaisen kanssa. Syy voi olla esimerkiksi perheen kriisi, uupumus, lapsen tai nuoren kehitystä uhkaavat vaikeudet kotona tai koulussa, huoli päihteistä, väkivallasta, hyväksikäytöstä, mielenterveydestä tai peliriippuvuudesta. Sosiaalityöntekijä tekee kanssasi arvion ja tarvittaessa kirjallisen suunnitelman. Lapset voivat myös itse olla yhteydessä jos näin toivovat.

Neuvonta ja ohjaus

Neuvontapuhelimeen 019 5600 454 vastataan arkisin klo 9–15 välillä.

Osoitteemme on Taidetehtaankatu 4 C, 06100 Porvoo

Taloudellinen tuki

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea kun olet ensin hakenut perustoimeentulotukea Kelasta. Tuki myönnetään osana sosiaalityötä edistääkseen perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistäkseen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Hakemukseen tulee aina liittää viimeisimmät tiliotteet. Kaikki hakemuksen liitteet tulee toimittaa PDF-muodossa.

Perheohjaus

Perheohjaus tukee vanhemmuutta, perheen sisäisiä vuorovaikutustaitoja ja arjenhallintaa. Perheohjausta tehdään perheen kotona.

Pyrimme yhdessä perheen kanssa tunnistamaan ja vahvistamaan perheen omia voimavaroja, jotta haastavan elämänvaiheen jälkeen perhe voi jatkaa vahvempana eteenpäin. Asetamme tavoitteet yhdessä perheen kanssa.

Hyvä yhteistyö perheen verkostojen, esimerkiksi koulun, päiväkodin tai perheneuvolan kanssa edesauttaa perheen kokonaisvaltaista tukemista.

Perheohjaus on sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaista palvelua.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit saada perheohjausta, jos sosiaalityöntekijä arvioidessaan perheesi tilannetta näkee, että palvelu olisi teille avuksi. Myöntämisen perusteita voi olla esimerkiksi lapsen vaikea uhma, arjen rutiinien puute, erimielisyydet kasvatusmenetelmistä tai niiden puute.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperhetyön kotipalvelun asiakkaina ovat perheet, joissa on tilapäinen erityisen tuen ja avun tarve johtuen esimerkiksi seuraavista syistä:

  • vanhemman uupumus tai sairaus
  • lapsen sairaus tai vamma
  • monikkoperheet
  • itkuinen vauva, jolla on esimerkiksi koliikki
  • muutokset perheen elämäntilanteissa

Perheneuvola

Tarjoamme tukea 0–18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen erilaisissa elämäntilanteissa. Palvelu on luottamuksellista, vapaaehtoista ja maksutonta.

Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena.

Tukihenkilö

Tukihenkilö on vapaaehtoinen ja turvallinen aikuinen lapsen elämässä. Tukihenkilöt kulkevat ja vahvistavat lapsen hyvinvointia sekä tuovat iloa arkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vapaaehtoisena sinä osallistuisit lapsen arkeen, olisit läsnä kuunnellen ja keskustellen.

Tapaamisia lapsen kanssa on yleensä kerran viikossa tai joka toinen viikko. Tukihenkilön kanssa lapsi voi esim. kokeilla uusia harrastuksia, käydä retkillä tai käydä kahvilassa.

Tukihenkilöitä kaivataan tukemaan erilaisissa elämäntilanteissa eläviä lapsia. Tuettavan lapsen tai perheen tuen tarpeen taustalla voi olla monenlaisia syitä. Joskus isovanhemmat tai muu sosiaalinen verkosto asuu liian kaukana tai ei ole muutoin läsnä. Vanhemmalla voi olla haasteita jaksamisessa tai perheen elämäntilanne. Lapsi voi olla vailla harrastusta tai ystäviä tai sosiaaliset tilanteet voivat tuntua vaikeilta.

Cecilia Mansner, palvelukoordinaattori

Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö

Lastensuojelu

Lastensuojelulla turvataan lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Sosiaalityöntekijät auttavat lasta ja perhettä, kun lapsen asiat eivät ole hyvin.