Siirry sisältöön

Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena.

Tukiperhetoiminnan tavoite on lisätä perheen voimavaroja ja tuoda tukea perheen arkeen. Tukiperhe mahdollistaa lapselle turvallisia aikuisia turvallisissa olosuhteissa. Samalla vanhempi saa hengähdystauon arjessa.

Tukiperhettä voi tarvita, jos taustalla on:

  • vaikeudet lasten kasvatusasioissa
  • vaikeudet perheen ihmissuhteissa
  • vanhempien ero tai yksinhuoltajuus
  • vanhempien psyykkinen, fyysinen väsymys
  • elämäntilanteen muutokset.

Tukiperhe voi auttaa lapsen omien vanhempien jaksamista, jos lähipiiristä ei löydy riittävää tukea arjessa jaksamiseen. Tavoitteena on tukea perhettä niin, että he jatkossa selviytyvät omin voimavaroin.

Tukiperheessä lapset tarvitsevat aikuisten aikaa, syliä ja huolenpitoa. Tukiperheiltä odotetaankin yhdessäoloa ja tavallisen arjen jakamista tukilasten kanssa. Parhaimmillaan toiminta antaa lapselle myönteisiä onnistumisen kokemuksia, joista jää tärkeitä muistoja.

Useimmat tukiperheissä käyvistä lapsista ovat leikki- ja ala-asteikäisiä. Lapset käyvät tukiperheessä esimerkiksi yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Sopimuksen mukaan lapsi voi olla perheessä myös lyhyempiä tai pitempiä aikoja.

Tukiperheeksi voi ryhtyä tavallinen perhe, jolla on:

  • oma elämäntilanne ja ihmissuhteet kunnossa
  • aikaa ja tilaa vieraillekin lapsille
  • valmiutta vastata lapsen tarpeisiin ja hyväksyä erilaisuutta
  • myönteinen elämänasenne
  • yhteistyötaitoja.

Tukiperheiksi tarvitaan erilaisia perheitä, koska tukea tarvitsevat lapsetkin ovat eri-ikäisiä ja erilaisista perheistä. Myös yksin asuva voi toimia tukiperheenä. Tukiperhetoiminnasta laaditaan kirjallinen tukiperhesopimus yhdessä lapsen oman perheen, tukiperheen ja lapsiperhepalvelujen työntekijän kanssa. Sopimuksessa määritetään toiminnan tavoite, kesto, tuen tarve sekä yhteistyökäytännöt. Tukiperheitä sitoo vaitiolovelvollisuus, ja heille maksetaan korvaus lapsen hoidosta.

Toimi näin

Ole yhteydessä sosiaalityöntekijääsi jos haluat saada tukiperheen. Jos haluat ryhtyä tukiperheeksi, niin ole yhteydessä palvelukoordinaattoriin.

Cecilia Mansner, palvelukoordinaattori