Siirry sisältöön

Lasten erityispalvelut

Lasten erityispalvelut tukevat lapsesi kehitystä ja kasvua. Maksuttomat palvelut on suunnattu alle kouluikäisille.

Puheterapia

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa puheen, kielen, kommunikaation ja äänen häiriöitä. Puheterapeutti arvioi myös puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien sekä kommunikaatioapuvälineiden tarpeen ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

Lasten puheterapia on suunnattu neuvola- ja esikouluikäisille lapsille. Pienten kouluikäisten kielellisen kuntoutuksen tarve arvioidaan yksilöllisesti. Lasten puheterapia järjestetään lapsen varhaiskasvatus- tai koulukielellä.

Puheterapiaan tullaan neuvolan, lääkärin tai varhaiskasvatuksen lähetteellä.

Puheterapia alkaa terapiatarpeen arvioinnilla. Sen perusteella suunnitellaan tarvittaessa yksilöllinen puheterapia, joka toteutetaan seurantakäynteinä tai puheterapiajaksoina.

Vanhemmat saavat ohjeita, miten he voivat tukea lapsen kielellisiä taitoja kotona. Lisäksi vanhempia ohjataan tekemään yksilöllisesti suunniteltuja harjoituksia lapsen kanssa.

Puheterapeutti toimii myös yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilöstön ja muiden erityistyöntekijöiden kanssa.

Toimi näin

Puheterapiaan tullaan neuvolan, lääkärin tai varhaiskasvatuksen lähetteellä. Puheterapia toimii osoitteessa Raatihuoneenkatu 5 B 3. kerros.

Ensimmäistä aikaa varatessasi, voit olla yhteydessä kehen tahansa puheterapeuttiin soittoaikoina ma ja ke klo 11-11.45.

Resurssivajeen vuoksi odotusaika puheterapiaan on tällä hetkellä pitkä. Jos lapsenne on jo puheterapiajonossa, puheterapiasta otetaan yhteyttä, kun aikoja on tarjota. Puhelin- ja sähköpostitiedustelut jonotilanteeseen liittyen kuormittavat ruuhkautunutta tilannetta entisestään.

Ensimmäinen yhteydenotto puheterapiaan tulee tehdä puhelimitse soittoajalla. Tietoturvasyistä emme ota uusia asiakkuuksia vastaan sähköpostitse.

Annika Verronen

Puheterapeutti

Ruotsinkielinen puheterapia

Solveig Nystedt

Puheterapeutti

Toimintaterapia

Lasten toimintaterapiapalvelut on suunnattu alle kouluikäisille lapsille. Käynnit ovat maksuttomia. Tarpeen mukaan käynnit ovat joko tutkimus-, terapia-, ohjaus-, neuvonta- tai konsultaatiokäyntejä.

Perheenne saa toimintaterapiasta apua, kun lapsen kehityksen epäillään viivästyneen ikäodotuksesta jollakin osa-alueella. Toimintaterapialla tuemme lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti.

Haasteita saattaa esiintyä esimerkiksi:

  • käden taidoissa (kynätyöskentely, kätisyyden vakiintuminen)
  • näönvaraisessa hahmottamisessa (palapelit hankalia)
  • liikunnallisuudessa (arkuutta tai kömpelyyttä)
  • arkirutiineissa
  • sosiaalisissa taidoissa (kypsymättömyyttä leikkitaidoissa)
  • keskittymiskyvyssä ja oman toiminnan ohjaamisessa.
  • Tavallisimmin neuvola, päivähoito tai jokin muu erityistyöntekijä tekee aloitteen toimintaterapeutin tutkimukseen. Jos olet vanhempana huolissasi lapsesi kehityksestä, ota asia esille päivähoidossa tai neuvolassa.

Toimintaterapia alkaa terapiatarpeen arvioinnilla. Siinä kartoitamme lapsen valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla, kehitykseen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä lapsen voimavaroja. Täydennämme arviointia lapsen lähipiirin aikuisilta saadulla tiedolla.

Arvioinnin perusteella suunnittelemme tarvittaessa yksilöllistä toimintaterapiaa, joka voi olla joko seurantaa tai terapiajaksoja. Terapia on yksilö- tai ryhmäterapiaa. Toimintaterapeutti ja vanhemmat tekevät yhteistyötä löytääkseen toimintatapoja, jotka harjaannuttavat lapsen taitoja ja helpottavat perheen arkea.

Lapsen vanhempien ohella tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muut lasta hoitavat tahot, kuten päivähoito ja muut erityistyöntekijät, esimerkiksi puheterapeutti ja psykologi.

Toimi näin

Jos olet vanhempana huolissasi lapsesi kehityksestä, ota asia esille päivähoidossa tai neuvolassa.

Leena Pohjanvirta

Toimintaterapeutti

Susanne Backlund

Toimintaterapeutti

Alli Liljeström

Toimintaterapeutti

Psykologi

Lasten psykologi auttaa perhettä, kun kasvatukselliset asiat tai ongelmat alle kouluikäisen lapsen kehityksessä tai perheen elämäntilanteessa askarruttavat.

Psykologin kanssa voit käydä tilannetta selventäviä ohjaus- ja neuvontakeskusteluja. Voit kääntyä psykologin puoleen myös silloin, kun on esimerkiksi tarvetta selvittää lapsen tunne- tai käyttäytymisongelmien taustaa.

Tarvittaessa psykologi arvioi lapsesi tilannetta ja kehitystasoa yhteistyössä terveyskeskuksen muiden erityistyöntekijöiden, kuten esimerkiksi puheterapeuttien kanssa. Tarvittaessa ohjaamme tarkempiin jatkotutkimuksiin.

Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Toimi näin

Varaa aika puhelimitse suoraan psykologilta, lähetettä ei tarvita.

Riitta Gröhn

Psykologi, Puhelinaika ke 11-12