Siirry sisältöön

Potilasasiamies

Asiakas voi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Potilasasiamies neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta tai hänen omaisiaan potilaslain (PotiL 785/1992) mukaisissa asioissa silloin, kun potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin, eikä anna selvityksiä tai tee ratkaisuja.

Potilasasiamies palvelee seuraavissa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yksiköissä asioivia potilaita ja heidän läheisiään:

 • Terveysasemat
 • Terveyskeskuksen vuodeosastot
 • Kuntoutus
 • Suun terveydenhuolto
 • Äitiys-, lasten- ja aikuisneuvolat
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhoito
 • Kotihoito
 • Päihdepalvelut

HUS:n palveluihin liittyvissä asioissa (Porvoon sairaala, erikoissairaanhoito, laboratorio, röntgen, Porvoon sairaalan päivystys) palvelevat HUS:n potilasasiamiehet. HUS:n potilasasiamiehet

Potilas tai omainen voi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen neuvoja saadakseen aina, kun on kyse:

 • Epäillystä potilasvahingosta
 • Tyytymättömyydestä hoitoon pääsyyn
 • Tyytymättömyydestä saatuun hoitoon tai palveluun
 • Muistutuksen tai kantelun tekemisestä
 • Tiedonsaannista tai potilasasiakirjoihin liittyvistä asioista
 • Tyytymättömyydestä asiakasmaksuun
 • Korvausvaatimuksesta esinevahingoissa

Ota yhteyttä

Potilasasiamiehen rekrytointi on meneillään ja yhteystiedot ilmoitetaan lähiaikoina.

Tällä välin voit tarvittaessa olla yhteydessä

 • hoitotyön johtaja Heli Sjöblomiin, s-posti heli.sjoblom@itauusimaa.fi, puh. 040 754 0864 tai
 • johtava lääkäri Susanna Variloon, s-posti susanna.varilo@itauusimaa.fi, puh. 040 676 1387