Siirry sisältöön

Potilasasiamies

Asiakas voi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Potilasasiamies neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta tai hänen omaisiaan potilaslain (PotiL 785/1992) mukaisissa asioissa silloin, kun potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin, eikä anna selvityksiä tai tee ratkaisuja.

Potilasasiamies palvelee seuraavissa Porvoon kaupungin yksiköissä asioivia potilaita ja heidän läheisiään:

 • Terveysasemat
 • Terveyskeskuksen vuodeosastot
 • Kuntoutus
 • Suun terveydenhuolto
 • Äitiys-, lasten- ja aikuisneuvolat
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhoito
 • Kotihoito
 • Päihdepalvelut

HUS:n palveluihin liittyvissä asioissa (Porvoon sairaala, erikoissairaanhoito, laboratorio, röntgen, Porvoon sairaalan päivystys) palvelevat HUS:n potilasasiamiehet. HUS:n potilasasiamiehet

Potilas tai omainen voi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen neuvoja saadakseen aina, kun on kyse:

 • Epäillystä potilasvahingosta
 • Tyytymättömyydestä hoitoon pääsyyn
 • Tyytymättömyydestä saatuun hoitoon tai palveluun
 • Muistutuksen tai kantelun tekemisestä
 • Tiedonsaannista tai potilasasiakirjoihin liittyvistä asioista
 • Tyytymättömyydestä asiakasmaksuun
 • Korvausvaatimuksesta esinevahingoissa

Ota yhteyttä

Porvoon kaupungin potilasasiamiestehtäviä hoitaa Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Mannerheiminkatu 23, 06100 Porvoo.

Puh. 044 729 7987, ma-to klo 9-12 tai sähköposti sosiaaliasiamies@phhyky.fi

Sähköpostin, henkilökohtaisen tapaamisen tai puhelinkeskustelun lisäksi voit olla yhteydessä potilasasiamieheen myös tietoturvallisen etävastaanoton kautta. Voit osallistua ennakkoon sovittuun etävastaanottopalveluun oman tietokoneen tai älypuhelimen kautta.

Huomioithan, että arkaluontoisten tiedustelujen lähettämistä sähköpostitse ei suositella, koska suojaamattoman sähköpostin tietoturva on heikko.

Tapaamiset ensisijaisesti ajanvarauksella. Tapaamiset järjestyvät tarvittaessa myös oman kunnan tiloissa.