Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut ja maksukatto

Terveyspalvelujen maksut

Avosairaanhoidon asiakasmaksut

 • Käynti terveyskeskuslääkärillä 20,90 euroa, veloitetaan enintään kolme kertaa kalenterivuodessa.
 • Käynti terveyskeskuksen sairaanhoitajalla on maksutonta.
 • Haavahoito, jalkahoito 11,80 euroa, peritään joka käynniltä
 • Käynti puhe- ja ravitsemusterapiassa 11,80 euroa
 • Sarjahoito (esimerkiksi fysioterapia) 11,60 euroa, 45 kertaa kalenterivuodessa

Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika terveyskeskuslääkärin vastaanotolla 51,50 euroa peritään yli 18-vuotiailta.

 • Lääkärintodistus 51,50 euroa
 • Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,80 euroa

Laskuja koskevat tiedustelut ma–pe klo 9–11 puh. 040 676 1397, sote.laskutus@porvoo.fi.

Hammashoidon maksut

Hammashoidon hinta muodostuu käyntimaksusta ja toimenpidemaksuista

Käyntimaksut

 • suuhygienisti 10,30 euroa
 • hammaslääkäri 13,30 euroa
 • erikoishammaslääkäri 19,50 euroa
 • terveyskeskuksessa annettu suun ja leukojen erikoissairaanhoito 41,80 euroa
 • alle 18-vuotiailta maksuton

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika 51,50 euroa peritään 18 vuotta täyttäneiltä.

Laskuja koskevat tiedustelut ma–pe puh. (019) 520 4330, sote.laskutus@porvoo.fi

Toimenpidemaksut

 • Suun terveyden edistämisen toimenpiteet 8,50 euroa.

Kuvantamistutkimukset:

 • hammaskuva 8,50 euroa / yksittäinen kuva
 • panoraamaröntgenkuvaus 19,20 euroa.

Proteettiset toimenpiteet:

 • proteesin pohjaus 55,60 euroa
 • proteesin korjaus 38,00 euroa
 • akryyliosa- ja kokoproteesi 186,00 euroa
 • kruunut ja sillat / hammas 186,00 euroa + hammastekniset kulut 300–2000 euroa (hinnat vaihtelevat materiaalin ja työn laajuuden mukaan)
 • rankaproteesi 225,70 euroa.

Muut toimenpiteet vaativuusluokan mukaan:

 • 0–2: 8,50 euroa
 • 3–4: 19,20 euroa
 • 5–7: 38,00 euroa
 • 8–10: 55,60 euroa
 • 11-: 78,00 euroa.

Esimerkkejä toimenpiteiden kokonaishinnoista

Hammaskiven poisto suuhygienistillä:
 • puudutuksessa 56,80–74,40 euroa
 • ilman puudutusta 48,30–65,90 euroa.
Paikkaus hammaslääkärillä:
 • puudutuksessa 41,00–99,80 euroa
 • ilman puudutusta 32,50–91,30 euroa.
Juurihoito hammaslääkärillä:
 • juurikanavien avaus ja laajennus 49,50–85,90 euroa sisältäen puudutuksen ja hammaskuvan
 • juurentäyttö 60,20–115,40 euroa sisältäen hammaskuvan ja paikkauksen.
Hampaan poisto:
 • hammaslääkärillä tai erikoishammaslääkärillä (sisältäen puudutus ja röntgenkuva) 49,50–123,90 euroa.

Vanhuspalvelujen maksut

Kotihoidon maksut

Kotihoidon maksut määräytyvät palveluiden määrän ja asiakkaiden tulojen mukaan. Säännöllisen kotihoidon hinta lasketaan sosiaalihuoltoasetuksen mukaisten tulorajojen ylittävistä osuuksista prosentteina sen mukaan, kuinka usein kotihoidon palveluita käytetään.

Laitoshoidon maksut

 • Lyhytaikaisen hoidon hoitopäivämaksu 49,60 euroa
 • Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80 euroa
 • Kuntoutushoito 17,10 euroa
 • Hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen 22,80 euroa
 • Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa 112,00 euroa

Palveluasumisen maksut

Porvoon kaupungilla on neljä omaa tehostetun palveluasumisen yksikköä ja lisäksi kaupunki hankkii asumispalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Asukkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin perustuvaa hoivaa on saatavilla kaikissa yksiköissä ympäri vuorokauden.

Tehostettua palveluasumista voidaan myöntää myös palvelusetelillä.

Palveluasumisen hinnastossa on myös tavallisen palveluasumisen asiakasmaksut. (Omenamäen palvelutalo)

Maksukatto

Julkisen terveydenhuollon maksukaton seurantajakso on kalenterivuosi. Kun maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 692,00 €, maksukattoon sisältyvät palvelut tämän kalenterivuoden loppuun saakka ovat pääosin maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta (vuodeosastohoito) peritään kuitenkin alempi 22,80 euron maksu hoitopäivältä.

Tarkemmin maksukatosta

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat julkisen terveydenhuollon maksut:

 • terveyskeskuksen ja muistipoliklinikan lääkärikäynti
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • sairaalan poliklinikkamaksu
 • päivystysmaksu
 • päiväkirurginen hoito
 • sarjahoito
 • yö- ja päivähoito
 • kuntoutushoito
 • lyhytaikainen sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoito (vuodeosastohoito)
 • suunterveyshoito (pois lukien hammastekniset laboratoriokulut)

Näytä maksukattotiedotteesi hoitokäyntisi aikana, niin kunnallisessa terveydenhuollossa ei peritä maksuja edellä mainituista palveluista. Huomaa kuitenkin, että maksuja peritään lyhytaikaisesta laitoshoidosta (vuodeosasto).

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksukaton suuruus määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksella. Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakkaalle myönnetään henkilökohtainen vapaakortti, jonka esittämällä kortin haltijalta ei peritä maksua terveyskeskuksen lääkäri- ja hoitajakäynnistä, poliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta hoidosta, sarjahoidosta, yksilökohtaisesta fysioterapiasta, yö- tai päivähoidosta eikä kuntoutushoidosta. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin maksukaton täyttymisen jälkeinen maksu hoitopäivältä (yli 18-vuotiailta).

Kaikki kuitit ja laskujen yläosat tulee säilyttää, sillä tiedot hoitopäivistä selviävät niistä. Maksukertymän seuranta on asiakkaan tai hänen edustajansa vastuulla. Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja tai kotiin annettavien palvelujen maksuja. Maksuja koskevien tietojen luovuttaminen muista terveydenhuollon toimintayksiköistä terveyskeskukselle edellyttää asiakkaan suostumusta.

Sellaiset maksut, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito, jäävät kuitenkin pois maksukaton piiristä. Samoin maksukaton ulkopuolelle jäävät sellaiset maksut, joiden suorittamiseksi on myönnetty toimeentulotukea.

Ota yhteyttä

 • sote.laskutus@porvoo.fi
 • sote-laskutuksen asiakaspalvelupuhelin 040 676 1397, arkipäivisin klo 9-11
 • hammashoidon asiakaspalvelupuhelin (019) 520 4330, arkipäivisin klo 9-11

Maksun alentaminen

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 11 §:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksuja voidaan alentaa myös huollollisista syistä.