Siirry sisältöön

Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta ja täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea sosiaalitoimesta.

Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki

Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta:

 • perustoimeentulotuesta
 • täydentävästä toimeentulotuesta ja
 • ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea, kun olet ensin hakenut perustoimeentulotukea Kelasta. Voit hakea sekä myönteisen että kielteisen Kela-päätöksen perusteella. Hakemukseen tulee aina liittää viimeisimmät tiliotteet.

Kunnan sosiaalitoimi voi myöntää täydentävää toimeentulotukea menoihin, joita Kelan perustoimeentulotuki ei kata.

Voit saada tukea:

 • sinun tai perheesi sosiaalisen turvallisuuden ja omatoimisen suoriutumisen edistämiseksi
 • syrjäytymisen ja pitkäaikaisen riippuvuuden ehkäisemiseksi
 • ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi
 • erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin, esimerkiksi lapsen syntymästä tai läheisen hautaamisesta koituviin kuluihin.

Toimi näin

Hae täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea Porvoon kaupungin verkkopalvelussa. Voit hakea tukea sähköisesti tai tulostaa hakulomakkeen.

Päätös, maksaminen ja muutoksenhaku

Saat kirjallisen päätöksen toimeentulotuesta seitsemän arkipäivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen liitteineen käsiteltäväksi. Huolellisesti jätetty hakemus nopeuttaa asian käsittelyä. Tuki maksetaan tilille 0–3 pankkipäivää päätöksen jälkeen.

Jos olet tyytymätön päätökseen sinulla on mahdollisuus hakea oikaisua toimeentulotukipäätökseen. Ennen oikaisuvaatimusta kannattaa ottaa yhteyttä tukipäätöksen tehneeseen työntekijään, ja kertoa hänelle asiasta. Tämä nopeuttaa mahdollisten korjausten tekemistä.

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä toimeentulotukipäätöksen mukana. Oikaisuvaatimus kirjoitetaan vapaamuotoisesti siten, että siitä käy ilmi, millä perusteella haet muutosta päätökseen. Toimita oikaisuvaatimus 28 päivän sisällä siitä, kun olet saanut päätöksen osoitteeseen: Sosiaali- ja terveyslautakunta/jaosto, Mannerheiminkatu 20 E 3 krs, 06100 Porvoo. Saat oikaisuvaatimukseen kirjallisen vastauksen.

Hautausavustus

Varattoman tai vähävaraisen vainajan omaisilla on mahdollisuus hakea hautausavustusta sosiaalitoimistosta. Hautausavustus on tarkoitettu porvoolaisille varattomien ja vähävaraisten vainajien välttämättömiin hautauskuluihin. Se myönnetään täydentävänä toimeentulotukena.

Hautausavustuksen käsittelyä varten tarvitaan:

 • kuolinpäivän saldotodistus kaikista vainajan pankkitileistä
 • viimeiset tulotiedot
 • verotuspäätös
 • virkatodistus
 • selvitykset varallisuudesta
 • lasku tai kustannusarvio hautauksesta
 • perukirja (tulee toimittaa sosiaalitoimistoon viimeistään neljän kuukauden kuluttua hautauksesta).

Välttämättömiin hautauskuluihin kuuluvat arkku, vainajan vaatetus ja pukeminen, arkkuun laitto, arkun kukkalaite, vainajan kuljetus, hautapaikka tai vastaava, uurna, tuhkauskulut. Kustannuksiin kuuluvat myös seurakunnan välttämättömät kulut (haudan avaus/peitto, vainajan säilytysmaksu, arkkuhautauksessa 1-sijainen hautapaikka, polttohautauksessa muistolehto; ei erillistä hautapaikkaa).

Hautausavustuksen enimmäismäärä on 1000 euroa.

Toimi näin

Hae hautausavustusta kirjallisesti hautausavustuslomakkeella. Voit myös toimittaa hakemuksen liitteineen Kelaan, joka välittää hakemuksen sosiaalitoimistoon.