Siirry sisältöön

Etsivä lähityö

 • pyrkii löytämään syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä, joilla on oikeus palveluihin, mutta ovat niiden ulkopuolella tai eivät kykene hyötymään niistä
 • saattaa henkilöt palveluiden pariin ja edistää heidän pääsyään palveluihin
 • edistää henkilöiden hyvinvointia sekä vahvistaa heidän yhdenvertaisuuttaan ja osallisuuttaan
 • antaa yksilökohtaista ja tarvittaessa anonyymiä neuvontaa ja ohjausta
 • käyttää jalkautuvaa työmuotoa, joka kiinnittää huomiota alueilla vallitseviin ilmiöihin, ottaa vastaan asukkaiden huoliviestejä ja vie tietoa eteenpäin.

Kohderyhmämme:

 • kaikki kaduilla kohdatut ihmiset ilman kunta- tai ikärajoja
 • satunnaisesti neuvoa tai apua tarvitsevat
 • ihmiset, jotka jäävät tai ovat vaarassa jäädä palveluiden ulkopuolelle
 • heille sopimattomissa palveluissa olevat ihmiset
 • ulkona asuvat sekä kaduilla aikaansa viettävät päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset (erityistä tukea tarvitsevat ja paljon palveluita tarvitsevat)
 • ihmiset, jotka hakeutuvat palveluihin, mutta joutuvat rajatuiksi niistä käytöksensä tai moniongelmaisuutensa takia
 • kunnassa oleskelevat paperittomat tai vastaavassa tilanteessa palveluiden ulkopuolella olevat henkilöt.

Etsivällä lähityöllä pyritään vähentämään ja ennalta ehkäisemään suoraan raskaisiin palveluihin ohjautuvien asiakkaiden määrää. Tavoitteenamme on myös vähentää erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä ohjaamalla asiakkaat varhaisessa vaiheessa peruspalveluiden piiriin.

Etsivän työn partion muodostaa aikuissosiaalityön nuorten asumisohjaaja, päihdeklinikan sosiaaliohjaaja ja Koivulan tuetun asumisyksikön ohjaaja.

Teemme monialaista yhteistyötä muiden sektoreiden kanssa. Kumppaneitamme ovat esimerkiksi terveydenhuolto, aikuissosiaalityö sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut.